10/10/2012

Normas para os traballos das árbores.

- Para este 1º trimestre o traballo de E. Física para os de é unha PRESENTACIÓN dunha árbore ou pranta do colexio, e para os de 6º unha árbore ou planta do Parque de Campolongo.

 Pódese nomear que árbores rodean á elexida por nós.

Recordamos que un dos obxectivos do traballo é a utilización das ferramentas informáticas.

- Aqueles que teñan problemas para presentalo en formato informático poderán facelo noutro calquera.

- O traballo pode ser individual ou colectivo. No segundo caso o traballo terá tantas árbores como compoñentes haxa no grupo.

- O contido do traballo será libre, será suficiente poñer as características principais desa árbore ( orixe, descrición , tipo de folla, de froito, ...) con  outras curiosidades que cada un atope ó investigar a súa árbore (contos, poemas, lendas, historias ...). Recordamos que neste blogue hai unhas Fichas de Árbores que poden valer como modelo do mínimo que se pode incluir. 

- Os traballos deberán ser orixinais , contará negativamente o plaxio doutros traballos feitos anteriormente.

- Ó ser presentación é importante incluir algunhas imaxes desa mesma árbore xunto coa foto que cada un ten da súa árbore, ou ben do cole (5º), ou ben do Parque (6º).

- O traballo terá como data límite o 1 de decembro. 

 - Unha vez que se remate o traballo,  pódese enviar por correo electrónico a efcampolongo@gmail.com

-  Todos os traballos poderán ser utilizados para participar  en diferentes actividades nas que participa o colexio:  Programa de Radio "Dalle a lingua"  con Onda Cero,  Congresos das Escolas Asociadas Unesco, ....

Como un dos obxectivos é o de coñecer o contorno, recordamos que temos feita un xogo ou Actividade Edilim coas Árbores do Cole para que un poida en pouco tempo coñecer a meirande parte delas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario