22/12/2012

Proba de flexibilidade


Proba para medir a flexibilidade en xeral, onde  saltando a pica 3 véces  (de 5 intentos) acadamos a máxima nota (10), dúas véces 9 puntos e  unha 8 . 

Saltando a  corda de ximnasia rítmica dobrada a metade sería un 4; volvendo a dobrala sería un 7 se a saltamos 3 véces de 5 intentos, un 6, dúas veces, e un 5 unha vez.

Ningún comentario:

Publicar un comentario