11/01/2013

Monte do Taco, Taboada e Tenza


Do libro, "Andar Primeiro de Río", de Calros Solla.

Taboada: Tenza de terra preparada para plantar hortalizas; taco.

Tenza: Parte que corresponde a un veciño, na división dun monte comunal; adra, tomada. Anaco de terra. "Non ter tenza". loc. adv., cambalear.

Moita da  pedra da antiga muralla de Pontevedra veu desta zona.

Ningún comentario:

Publicar un comentario