11/09/2013

Normas de claseAparte das anteriores que ves na imaxe e que son as típicas nunha clase normal, tamén temos unhas cantas específicas nas clases de E. Física:

- Estirar antes e despois das clases sempre que esteamos a esperar polo mestre, tanto para iniciar a parte principal da clase, como para  facer o cambio de clase, tanto dentro do pavillón como fora del.

- Non subir nin baixar  da clase sen  permiso do mestre.

- Non levar ás clases xoguetes ou obxectos que non son prescindibles.

- Levar camiseta de reposto e toalla para asearse un pouco e manter un mínimo  de  hixiene nas clases posteriores. Non é preciso na última clase do día, ás 13:10 h

- Levar sempre calzado deportivo adecuado, e un de reposto os días de chuvia.

- Aproveitar para beber ou ir ó baño no momento de chegar  ó ximnasio e/ou tamén nos 5 minutos antes de toque o timbre no final da clase.

- Procurar non pisar  as colchonetas co calzado posto, tanto deportivo como o normal.

- Levar axenda ou ibreta aqueles ós que o mestre llelo comunique.

NOTA. Algunhas destas normas poden ser diferentes dependendo do mestre que imparta as clases.

Ningún comentario:

Publicar un comentario