06/09/2017

O cadro dos "Xogos" de Brueguel en Viena


Uha pequena viaxe por Viena vendo os cadros de  Brueguel "O vello" no Museo de Historia de Arte

Outros 

Artigo relacionado: Traballo de Fabiola A. F. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario