30/08/2013

O saque en voleibol - Faltas

EXECUCIÓN

12-4.1 O balón debe ser golpeado cunha man ou calquera parte do brazo tras ser soltado ou lanzado da man (s)

12-4.2 Só se permite lanzar ou soltar o balón ó aire unha vez.

.12-4.3 Débese facer detrás da liña de fondo.

12.6 FALTAS DE SAQUE

- Infrinxir a orde de rotación.
- Non se executa correctamente.
- Cae fora
- Pasa sobre unha pantalla.

12.7 FALTAS DE SAQUE E FALTAS DE POSICIÓN

12-7,1 Se o sacador  comete un fallo no momento do servizo (execución incorrecta, erro no final da rotación, etc.) e adversario está fóra de posición, é a falta do saque a que se sanciona.

12.7.2 Pola contra, se a execución do servizo foi exitosa, pero a continuación, o servizo pasa a ser un fallo (cae fóra, hai pantalla, etc.), a falta de posición será sancionada por ocorrer en en primeiro lugar.

NOTA.

13.2.4 Ningún xogador pode completar un golpe de ataque ó saque do adversario cando o balón está en zona dianteira totalmente enriba do borde superior da rede.

Golpe de ataque: todas as acciones de dirixir o balón ó adversario, agás o saque e o bloqueo, considéranse golpes de ataque.

Ningún comentario:

Publicar un comentario