30/08/2013

Voleibol - Regulamento na rede

PENETRACIÓN DEBAIXO DA REDE

Permítese tocar o campo do adversario cun pé (s) sempre que
algunha parte do pé (s) de penetración permaneza en contacto con ou directamente sobre a liña central.

CONTACTO COA REDE

11.3.1 O contacto da rede nun xogador non é falta, agás que interfira ó xogo.

11.3.2 O xogador pode tocar os postes, cordas ou calquera outro obxecto fóra da lonxitude da rede, ou a rede, sempre que ningunha interfira no xogo.

11.3.3  Non hai falta cando o balón vai dirixido  á rede e e esta toca un adversario.

FALTAS NA REDE

11-4.1 Un xogador toca o balón ou a un adversario no espazo do adversario antes ou durante o ataque do mesmo.

 11.4.2 Un xogador penetra no espazo do adversario por baixo da rede interferindo coa acción ó oponente.

 11.4.3 O / O pé dun xogador penetra no campo contrario completamente dentro da cancha do adversario.

 11.4.4 Un xogador interfire no xogo do adversario (entre outros): - Tocando a banda superior da rede ou os 80 cm de antena durante a acción de xogar o balón - Tocando a rede, á vez, cando simultaneamente se está xogoando o balón. - Creando unha vantaxe sobre o adversario, ou facendo acción que dificulten un intento legarl do adversario para xogar o balón

Ningún comentario:

Publicar un comentario